ReadyPlanet.com
*YesSpaThailand.com เราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ... ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสปา อโรมาเทอราปี นวดแผนไทย โรงเรียนสปา โรงเรียนนวดแผนโบราณ สมุนไพร วิถีแห่งธรรมชาติบำบัด แพทย์ทางเลือก อายุรเวท ความงาม ผู้หญิง สุขภาพ โยคะ เครื่องดื่มสปาเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สปา แนะนำการลงทุนในธุรกิจสปา สปาแฟรนไชส์-เส้นทางลัดสู่การลงทุน ศูนย์รวมรายชื่อธุรกิจสปา Spa Dicectory ข่าวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ...YesSpaThailand.com *เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ วิธีการนวดฝ่าเท้า วิธีการนวดขา วิธีการนวดใบหน้า คอ แขนและมือ วิธีการนวดในท่านั่ง วิธีการนวดคอ วิธีการไหล่และหลัง วิธีการนวดไทยขั้นพื้นฐาน วิธีนวดหน้า วิธีการนวดไหล่ วิธีการนวดคอ วิธีการนวดขาและนวดเท้า วิธีการนวดเอวและนวดหลัง วิธีการนวดแขนและนวดมือ วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกท่าน เข้าชมเว็บไซต์ครบ *แนะนำโรงเรียน-สอนนวดฟรี-เรียนนวดฟรี:-เรียนนวดแผนไทยฟรี-สอนนวดกดจุดฝ่าเท้าฟรี  สูตรวิธีการทำเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้-สูตรล้างสารพิษ สูตรลดความเครียด สูตรรักษาโรค เสริมภูมิคุ้มกัน สูตรวิธีการทำสมุนไพรสด สำหรับพอกหน้า-พอกตัว ยาแผนโบราณตำรายาสมุนไพรวัดโพธิ์ วิธีการนวดตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ Four Element Massage สมุนไพรแห่งความงาม8,528,148 Visitors *โยคะ (Yoga) คืออะไร ประวัติโยคะ วิธีการฝึกโยคะ สูตรการฝึกโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ คำแนะนำในการฝึกโยคะ ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ การเตรียมตัวฝึกโยคะ (Yoga) อุปกรณ์ของการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ (Asana) คืออะไร?  โยคะร้อน (Bikram Yoga) คืออะไร? โยคะต้านแรงโน้มถ่วง (Antigravity Yoga) คืออะไร?  เทคนิควิธีฝึกการหายใจแบบโยคะ (ปรานายามา) ลมปราณแห่งชีวิต วิธีการฝึกหายใจแบบโยคะ: การหายใจทางจมูกสลับข้าง17,918,499 PageViews *สปาคืออะไร ประเภทของสปา รูปแบบและบริการของสปา องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา สปาไทย-สปาตะวันตก	 สปาหู สปามือ สปาเท้า สปาผม สปาปลาบำบัด อโรมาเทอราปี (สุคนธบำบัด) ประเภทของการนวดกับอโรมาเทอราปี  วิธีการผลิต การสกัด สรรพคุณ น้ำมันหอมระเหย เอสเซ็นเชียล ออยล์ สูตรผสมและคุณประโยชน์สถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563*วิธีการนวดแผนโบราณ ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ ขั้นตอนการนวดฝ่าเท้าและการกดจุดฝ่าเท้า ข้อควรระวัง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติหลังการนวดแผนโบราณ ข้อแตกต่างของการนวดแบบทั่วไปกับการนวดแบบราชสำนัก ความลับของการนวดฝ่าเท้า ประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร วิธีประโยชน์ของการอยู่ไฟ คุณแม่หลังคลอดบุตร


รายชื่อศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราว ช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วม ของกรุงเทพมหานคร
avatar
Admin


กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมศูนย์อพยพจำนวน 23 ศูนย์อพยพ พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์คอยดูแล ประกอบด้วย ...

โรงเรียนมัชฌันติการาม
โรงเรียนวัดราชผาติการาม
โรงเรียนวัดเทวราชกุญธร
วัดมหาธาตุ
โรงเรียนวัดพระเชตุพน
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
โรงเรียนวัดจันทร์นอก
วัดสะพาน
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิต
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
วัดอินทรวิหาร ประสานได้ที่ นายถวิล ทวีวัน เบอร์โทรศัพท์ 081-929-8622
วัดปทุมคงคา ประสานได้ที่ นายสมบัติ พหุรวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 089-992-6329
โรงเรียนวัดจันทร์ใน ประสานได้ที่ นางพรพิมล ม่วงศรีจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ 081-925-0383
โรงเรียนวัดช่องลม ประสานได้ที่ นายมานะชัย กฤตอำไพ เบอร์โทรศัพท์ 086-335-9584
โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี ประสานได้ที่ นางฤทธิพร ชัยสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 086-765-7889
โรงเรียนวัดดุสิต ประสานได้ที่ นางอริษา แสวงผล เบอร์โทรศัพท์ 081-643-2775
โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ประสานได้ที่ นายยงยุทธ ศรัทธาธรรมกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-820-8886
วัดเศวตฉัตร ประสานได้ที่ นายสุภกิจ สุรจินตนาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 081-823-5534
โรงเรียนวัดบางปะกอก ประสานได้ที่ นายสมนึก การีมี เบอร์โทรศัพท์ 089-789-8390
โรงเรียนวัดปุรณาวาส ประสานได้ที่ นายวิชาญ เหรียญวิไลรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 081-700-6968
โรงเรียนวัดสร้อยทอง ประสานได้ที่ นายนพดล วรวิชา เบอร์โทรศัพท์ 083-425-8944
โรงเรียนวัดจันทรสโมสร ประสานได้ที่ ว่าที่รอ.ตรีทรงศร กัลยาสุนทร เบอร์โทรศัพท์ 086-060-2211

ศูนย์อพยพ เขตมีนบุรี จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย ...

โรงเรียนบึงขวาง
โรงเรียนวังเด็กวิทยานุสรณ์
โรงเรียนคลองสาม
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
โรงเรียนศาลาคู้
โรงเรียนเรียนบ้านเกาะ
โรงเรียนบางชัน
โรงเรียนคลองสองต้นนุ่น
โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
โรงเรียนมีนบุรี
** ผู้ว่าราชการได้เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะอุปกรณ์ ที่เป็นที่หลับนอน เช่น ผ้าห่ม ที่นอน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์อพยพ เขตลาดกระบัง จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย ...

โรงเรียนวัดบึงบัว
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
โรงเรียนลำพะอง
โรงเรียนวัดทิพพาวาส
โรงเรียนวัดบึงบัว
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา
โรงเรียนวัดบำรุงรื่น
โรงเรียนวัดราชโกษา
โรงเรียนประสานสามัคคี
โรงเรียนวัดพลมานีย์
โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์
โรงเรียนแสงหิรัญ
โรงเรียนตำบลขุมทอง
โรงเรียนตำบลขุมทอง
โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส
** ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายโฆษิต ธรรมโฆษิต เจ้าหน้าที่เขตลาดกระบัง เบอร์โทรศัพท์ 086-9801-6439

ศูนย์อพยพ เขตคลองสามวา จำนวน 20 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์สุเหร่าคลอง1
โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
โรงเรียนสุเหร่าสามวา
โรงเรียนวัดสุขใจ
โรงเรียนวัดศรีสุก
โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
โรงเรียนวัดลำกระดาน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
โรงเรียนสุเหร่าคลองสี่
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด
โรงเรียนบ้านแบนชะโด
โรงเรียนวัดแป้นทอง
โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์
โรงเรียนวัดบัวแก้ว
โรงเรียนวัดบัวแก้ว วัดสุขใจ วัดสุทธิสะอาด
โรงเรียนสุเหร่าแสบแสบ
โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร
โรงเรียนวัดบัวแก้ว
โรงเรียนบ้านแบนชะโด
**ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายชลอ เฉียงอุทิศ เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวา เบอร์โทรศัพท์ 087-017-0111

ศูนย์อพยพ เขตหนองจอก จำนวน 32 แห่ง ประกอบด้วย ...       
          
โรงเรียนวัดแสนเกษม
โรงเรียนวัดใหม่เจริษราษฎร์
โรงเรียนวัดพระยาปลา
โรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ)
โรงเรียนสามแยกท่าไข่
โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์
โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง
โรงเรียนหลวงแพ่ง
โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
โรงเรียนสุเหร่าใหม่
โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
โรงเรียนวัดสามง่าม
โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ
โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด
โรงเรียนลำบุหรี่พวง
โรงเรียนวัดสีชมพู
โรงเรียนอิสลามลำไพร
โรงเรียนบ้านเจียรดับ
โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร
โรงเรียนสุเหร่านาดับ
โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์
โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ
โรงเรียนลำบุหรี่พวง
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
โรงเรียนสิริวังวิทยาคาร
โรงเรียนสังฆประชานุสรณ์
** ทั้งนี้ สามารถประสานได้ที่ นายดำรงค์ รื่นสุข เจ้าหน้าที่เขตหนองจอก เบอร์โทรศัพท์ 081-648-5557

ศูนย์อพยพ จ.นนทบุรี  จำนวน  2 แห่ง
 
ประชาชนตำบลบางตลาด ใช้พื้นที่ที่ โรงเรียนชลประทานวิทยา
ประชาชนตำบลปากเกร็ด ใช้พื้นที่ที่ โรงเรียนหอวังนนทบุรี

ศูนย์อพยพ จ.ปทุมธานี จำนวน 2 แห่ง

วิทยาลัยการปกครอง คลอง 6
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดตั้งศูนย์อพยพ ไว้ดังนี้

ศูนย์อพยพฉุกเฉินสำหรับบุคลภายนอก     
มจธ.บางมด อาคารโรงยิม 190 ปี ชั้น 3
มจธ.บางขุนเทียน อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 และ 3

ศูนย์อพยพฉุกเฉินสำหรับบุคลากรภายใน  
มจธ.บางมด ชั้น 2 ของอาคารเรียนรวม 3 , 4 , 5 และ อาคารวิศวะวัฒนะ
มจธ.บางขุนเทียน โซนห้องพักค้างคืน ชั้น 3-6 อาคาร สรบ. และชั้น 8 อาคารสถาปัตย์

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดอนเมือง
ร.ร.วัดดอนเมือง โทร 0-2566-2862, 081-869-3464 รองรับได้ 500 คน
ร.ร.ประชาอุทิศ โทร 0-2929-2172, 084-427-3676 รองรับได้ 800 คน
ร.ร.บำรุงรวิวรรณวิทยา โทร 0-2536-2196, 084-459-4774 รองรับได้ 500 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 1,800 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตหลักสี่
โรงเรียนเคหะท่าทราย โทร 02 589 9777 รองรับได้ 450 คน
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 โทร 02 573 4835 รองรับได้ 500 คน
โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 โทร 02 573 4836 รองรับได้ 500 คน
โรงเรียนทุ่งสองห้อง โทร 02 573 7908 รองรับได้ 400 คน
โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลี อนุสรณ์) โทร 02454 7569 รองรับได้ 400 คน
โรงเรียนวัดหลักสี่ โทร 02 573 7123 รองรับได้ 800 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,050 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางเขน
ร.ร.ไทยนิยมสงเคราะห์ โทร 0-2521-0427, 081-804-8776 รองรับได้ 1,000 คน
ร.ร.บ้านคลองบัว-(เอี่ยมแสงโรจน์) โทร 0-2519-9104, 086-102-7193 รองรับได้ 500 คน
ร.ร.บ้านบัวมล-(เจริญราษฎร์อุทิศ) โทร 0-2519-8825, 089-132-2877 รองรับได้ 600 คน
ร.ร.ประชาภิบาล โทร 0-2521-0424, 081-984-7984 รองรับได้ 500 คน
ร.ร.วัดไตรรัตนาราม โทร 0-2552-2079, 081-714-6422 รองรับได้ 700 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,300 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางซื่อ
ร.ร.วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ โทร 0-2585-1678, 081-807-7410 รองรับได้ 30 คน
ร.ร.วัดสร้อยทอง โทร 0-2585-6463, 083-199-2104 รองรับได้ 50 คน
ร.ร.วัดบางโพโอมาวาส โทร 0-2585-0627, 085-143-5953 รองรับได้ 50 คน
ร.ร.วัดประชาศรัทธาธรรม โทร 0-2585-1678, 081-807-7410 รองรับได้ 50 คน
ร.ร.มัชฌันติการาม โทร 0-2585-2201, 089-127-8049 รองรับได้ 50 คน
ร.ร.วัดเลียบราษฎร์บำรุง โทร 0-2585-7077, 087-066-7673 รองรับได้ 30 คน
ร.ร.วัดทองสุทธาราม โทร 0-2585-6824, 081-726-1314 รองรับได้ 50 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 310 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตสายไหม
ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย โทร 0-2531-3676, 081-875-9518 รองรับได้ 200 คน
ซอยแอนเนกซ์-(กาญจนาภิเษก-2) โทร 0-2523-8976, 081-689-2472 รองรับได้ 50 คน
สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) โทร 0-2536-0363, 089-124-5443 รองรับได้ 100 คน
ประชานุกูล-(ขำสนิทอนุเคราะห์) โทร 0-2523-7649, 080-790-8079 รองรับได้ 300 คน
วัดเกาะสุวรรณาราม โทร 0-2523-6845, 089-887-4850 รองรับได้ 300 คน
วัดราษฎร์นิยมธรรม-(พิบูลสงคราม) โทร 0-2521-0501, 089-531-8349 รองรับได้ 30 คน
วัดหนองใหญ่ โทร 0-2533-3493, 081-824-7876 รองรับได้ 100 คน
ออเงิน-(อ่อนเหมอนุสรณ์) โทร 0-2533-3494, 089-987-0706 รองรับได้ 100 คน
พรพระร่วงประสิทธิ์ โทร 0-2519-8827, 086-997-8234 รองรับได้ 300 คน
วัดราษฎร์นิยมธรรม รองรับได้ 500 คน
วัดออเงิน รองรับได้ 50 คน
วัดหนองใหญ่ รองรับได้ 30 คน
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ รองรับได้ 100 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 2,160 คน

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน
สามารถเข้าไปดูได้ที่

ศูนย์รวมข้อมูล "ศูนย์อพยพและศูนย์พักพิง สำหรับผู้ประสบอุทกภัย"
http://shelter.thaiflood.com/index.php?page=2ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-25 01:32:19 IP : 124.120.172.249


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © www.YesSpaThailand.com 2010 All Rights Reserved.

พื้นที่โฆษณา -ลิงก์ผู้สนับสนุน (Advertisement)

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน