ReadyPlanet.com
*YesSpaThailand.com เราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ... ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสปา อโรมาเทอราปี นวดแผนไทย โรงเรียนสปา โรงเรียนนวดแผนโบราณ สมุนไพร วิถีแห่งธรรมชาติบำบัด แพทย์ทางเลือก อายุรเวท ความงาม ผู้หญิง สุขภาพ โยคะ เครื่องดื่มสปาเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สปา แนะนำการลงทุนในธุรกิจสปา สปาแฟรนไชส์-เส้นทางลัดสู่การลงทุน ศูนย์รวมรายชื่อธุรกิจสปา Spa Dicectory ข่าวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ...YesSpaThailand.com *เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ วิธีการนวดฝ่าเท้า วิธีการนวดขา วิธีการนวดใบหน้า คอ แขนและมือ วิธีการนวดในท่านั่ง วิธีการนวดคอ วิธีการไหล่และหลัง วิธีการนวดไทยขั้นพื้นฐาน วิธีนวดหน้า วิธีการนวดไหล่ วิธีการนวดคอ วิธีการนวดขาและนวดเท้า วิธีการนวดเอวและนวดหลัง วิธีการนวดแขนและนวดมือ วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกท่าน เข้าชมเว็บไซต์ครบ *แนะนำโรงเรียน-สอนนวดฟรี-เรียนนวดฟรี:-เรียนนวดแผนไทยฟรี-สอนนวดกดจุดฝ่าเท้าฟรี  สูตรวิธีการทำเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้-สูตรล้างสารพิษ สูตรลดความเครียด สูตรรักษาโรค เสริมภูมิคุ้มกัน สูตรวิธีการทำสมุนไพรสด สำหรับพอกหน้า-พอกตัว ยาแผนโบราณตำรายาสมุนไพรวัดโพธิ์ วิธีการนวดตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ Four Element Massage สมุนไพรแห่งความงาม8,528,148 Visitors *โยคะ (Yoga) คืออะไร ประวัติโยคะ วิธีการฝึกโยคะ สูตรการฝึกโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ คำแนะนำในการฝึกโยคะ ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ การเตรียมตัวฝึกโยคะ (Yoga) อุปกรณ์ของการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ (Asana) คืออะไร?  โยคะร้อน (Bikram Yoga) คืออะไร? โยคะต้านแรงโน้มถ่วง (Antigravity Yoga) คืออะไร?  เทคนิควิธีฝึกการหายใจแบบโยคะ (ปรานายามา) ลมปราณแห่งชีวิต วิธีการฝึกหายใจแบบโยคะ: การหายใจทางจมูกสลับข้าง17,918,499 PageViews *สปาคืออะไร ประเภทของสปา รูปแบบและบริการของสปา องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา สปาไทย-สปาตะวันตก	 สปาหู สปามือ สปาเท้า สปาผม สปาปลาบำบัด อโรมาเทอราปี (สุคนธบำบัด) ประเภทของการนวดกับอโรมาเทอราปี  วิธีการผลิต การสกัด สรรพคุณ น้ำมันหอมระเหย เอสเซ็นเชียล ออยล์ สูตรผสมและคุณประโยชน์สถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563*วิธีการนวดแผนโบราณ ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ ขั้นตอนการนวดฝ่าเท้าและการกดจุดฝ่าเท้า ข้อควรระวัง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติหลังการนวดแผนโบราณ ข้อแตกต่างของการนวดแบบทั่วไปกับการนวดแบบราชสำนัก ความลับของการนวดฝ่าเท้า ประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร วิธีประโยชน์ของการอยู่ไฟ คุณแม่หลังคลอดบุตร


สปาไทยเก๊! เกลื่อน เมืองไทย
avatar
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


สปาไทยเก๊! เกลื่อน เมืองไทย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)
เร่งดันกฎหมายควบคุมธุรกิจสปา

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เผยมีสถานประกอบการอีกหลายแห่ง ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง และยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการกับสธ. อ้างใช้ชื่อสปา หรือนวดไทย ภาพลักษณ์เสียหาย เร่งดันกฎหมายควบคุมธุรกิจสปา ต้องผ่านมาตรฐานรับรอง...

นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการตรวจสอบ ควบคุม กำกับธุรกิจบริการสุขภาพ “การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2555 และได้ให้นโยบายในการควบคุมกำกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพแก่ผู้เข้าประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสถานีตำรวจนครบาล กว่า 88 แห่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตในกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมกว่า 270 คน ว่าการประชุมสัมมนาวันนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและเป้าประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีของประเทศ และส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศตัวเป็นผู้นำด้านมาตรฐานระดับสูง การให้บริการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการมีสุขภาพองค์รวม ซึ่งถึงเวลาแล้วที่ควรต้องกำหนดแนวทางการบูรณาการภารกิจที่ชัดเจน ส่งเสริมการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินความสำเร็จได้อย่างชัดเจน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการที่ภาคบริการสุขภาพของไทย ได้รับความนิยมอย่างมากในชาวต่างชาติ กรมฯ จึงมีนโยบายชัดเจนในการกำกับ ดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงประชาชนต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยจากการใช้บริการ และขณะเดียวกัน ก็ต้องทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานบริการเพื่อสุขภาพของไทย ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ไม่ได้ทำหน้าที่ในการจับผิด หรือ มุ่งเอาผิดกับสถานประกอบการ แต่มุ่งสนับสนุน พัฒนาให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 5 ด้าน คือ
1.มาตรฐานด้านสถานที่
2.มาตรฐานผู้ดำเนินการสปา, ผู้ประกอบการ
3.มาตรฐานผู้ให้บริการ
4.มาตรฐานการบริการ และ
5.มาตรฐานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่า ยังมีสถานประกอบการอีกหลายแห่ง ที่ยังไม่ได้รับการรับรองและยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการกับกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่บางแห่งเข้าข่ายเป็นสถานบริการ มีการค้าประเวณีแอบแฝง แต่ใช้ชื่อสปา หรือนวดไทย ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสปาไทยในภาพรวมขณะเดียวกัน จากความมีชื่อเสียงระดับโลกของสปาไทย ทำให้บางประเทศมีการเปิดร้าน โดยใช้ชื่อสปาไทย แต่เจ้าของร้านและพนักงานในร้านกลับไม่ใช่คนไทย ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานของสปาไทย จะต้องทำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งขณะนี้มีแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมสปาไทยในต่างแดน เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน ระหว่างสปาไทยในต่างแดนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) พร้อมทั้งจะต้องหาแนวทางในการทำให้เกิดเป็นสปาไทยแท้ๆ ไม่ให้ชาวต่างชาติแอบอ้างเปิด โดยใช้ชื่อสปาไทยเป็นจุดขาย

"ขณะนี้กรมฯ กำลังผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ (ร่าง) พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย จากนั้นส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งหาก พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้สถานบริการสุขภาพทุกแห่ง โดยเฉพาะที่ใช้คำว่า สปาหรือนวดไทย ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เท่านั้น ที่สำคัญผู้จัดร้านและผู้ทำการนวดต้องได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ตามกฎหมายฉบับนี้ ขณะนี้การขอรับรองมาตรฐานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เป็นไปโดยความสมัครใจ มีอยู่ประมาณ 1,436 แห่ง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับรอง เข้าสู่การเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐาน ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข" นพ.สมชัย กล่าว

นพ.สมชัย กล่าวอีกว่า ประชาชนที่ต้องการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ต้องสังเกตร้านที่มีตราสัญลักษณ์มาตรฐาน สบส. เป็นวงกลม มีรูปมือและดอกกล้วยไม้ และมีคำว่ามาตรฐาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แสดงไว้ที่สถานประกอบการ ก่อนใช้บริการทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นร้านที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข หากพบว่าไม่ได้รับรอง ไม่ควรเสี่ยงเข้าไปใช้บริการ เพราะอาจได้รับบริการที่ไม่ดีเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้.ผู้ตั้งกระทู้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :: วันที่ลงประกาศ 2012-09-24 14:20:18 IP : 171.96.25.190


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © www.YesSpaThailand.com 2010 All Rights Reserved.

พื้นที่โฆษณา -ลิงก์ผู้สนับสนุน (Advertisement)

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน