ReadyPlanet.com
*YesSpaThailand.com เราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ... ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสปา อโรมาเทอราปี นวดแผนไทย โรงเรียนสปา โรงเรียนนวดแผนโบราณ สมุนไพร วิถีแห่งธรรมชาติบำบัด แพทย์ทางเลือก อายุรเวท ความงาม ผู้หญิง สุขภาพ โยคะ เครื่องดื่มสปาเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สปา แนะนำการลงทุนในธุรกิจสปา สปาแฟรนไชส์-เส้นทางลัดสู่การลงทุน ศูนย์รวมรายชื่อธุรกิจสปา Spa Dicectory ข่าวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ...YesSpaThailand.com *เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ วิธีการนวดฝ่าเท้า วิธีการนวดขา วิธีการนวดใบหน้า คอ แขนและมือ วิธีการนวดในท่านั่ง วิธีการนวดคอ วิธีการไหล่และหลัง วิธีการนวดไทยขั้นพื้นฐาน วิธีนวดหน้า วิธีการนวดไหล่ วิธีการนวดคอ วิธีการนวดขาและนวดเท้า วิธีการนวดเอวและนวดหลัง วิธีการนวดแขนและนวดมือ วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกท่าน เข้าชมเว็บไซต์ครบ *แนะนำโรงเรียน-สอนนวดฟรี-เรียนนวดฟรี:-เรียนนวดแผนไทยฟรี-สอนนวดกดจุดฝ่าเท้าฟรี  สูตรวิธีการทำเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้-สูตรล้างสารพิษ สูตรลดความเครียด สูตรรักษาโรค เสริมภูมิคุ้มกัน สูตรวิธีการทำสมุนไพรสด สำหรับพอกหน้า-พอกตัว ยาแผนโบราณตำรายาสมุนไพรวัดโพธิ์ วิธีการนวดตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ Four Element Massage สมุนไพรแห่งความงาม8,528,148 Visitors *โยคะ (Yoga) คืออะไร ประวัติโยคะ วิธีการฝึกโยคะ สูตรการฝึกโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ คำแนะนำในการฝึกโยคะ ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ การเตรียมตัวฝึกโยคะ (Yoga) อุปกรณ์ของการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ (Asana) คืออะไร?  โยคะร้อน (Bikram Yoga) คืออะไร? โยคะต้านแรงโน้มถ่วง (Antigravity Yoga) คืออะไร?  เทคนิควิธีฝึกการหายใจแบบโยคะ (ปรานายามา) ลมปราณแห่งชีวิต วิธีการฝึกหายใจแบบโยคะ: การหายใจทางจมูกสลับข้าง17,918,499 PageViews *สปาคืออะไร ประเภทของสปา รูปแบบและบริการของสปา องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา สปาไทย-สปาตะวันตก	 สปาหู สปามือ สปาเท้า สปาผม สปาปลาบำบัด อโรมาเทอราปี (สุคนธบำบัด) ประเภทของการนวดกับอโรมาเทอราปี  วิธีการผลิต การสกัด สรรพคุณ น้ำมันหอมระเหย เอสเซ็นเชียล ออยล์ สูตรผสมและคุณประโยชน์สถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563*วิธีการนวดแผนโบราณ ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ ขั้นตอนการนวดฝ่าเท้าและการกดจุดฝ่าเท้า ข้อควรระวัง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติหลังการนวดแผนโบราณ ข้อแตกต่างของการนวดแบบทั่วไปกับการนวดแบบราชสำนัก ความลับของการนวดฝ่าเท้า ประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร วิธีประโยชน์ของการอยู่ไฟ คุณแม่หลังคลอดบุตร


ผลสำรวจปชช.กว่าร้อยละ 80 ชี้พรบ.นิรโทษฯ เอื้อประโยชน์ให้ทักษิณ
avatar
เอแบคโพล


เอแบคโพล "เปิดผลสำรวจปชช.กว่าร้อยละ 80
ชี้พรบ.นิรโทษฯ เอื้อประโยชน์ให้ทักษิณ
แถมไม่สร้างความปรองดอง ปชช. กว่าร้อยละ 70 ชี้
"รบ.ยิ่งลักษณ์" ความเป็นปชต. น้อย

 

วันที่ 3 พ.ย.56 สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย กับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม:กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่
 
นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง บทบาทของรัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย กับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 1,198 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกเขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 พบว่า

.........................................................................................................
โฆษณา-ลิงก์ผู้สนับสนุน

.........................................................................................................

เมื่อสอบถามถึงความเป็นประชาธิปไตยของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พบว่า กว่าสองในสามหรือร้อยละ 67.6 ระบุว่ามีน้อยถึงไม่มีเลย ในขณะที่ร้อยละ 14.1 ระบุมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 18.3 ระบุปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความขัดแย้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 คิดว่าขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 9.2 คิดว่าเหมือนเดิม และร้อยละ 1.4 คิดว่าลดลงที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนมากหรือร้อยละ 80.3 รู้สึกผิดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อสถานการณ์ในขณะนี้ เพราะคิดว่ารัฐบาลทำเพื่อพวกพ้องของตนเองมากกว่าทำเพื่อประชาชนโดยส่วนร่วม ในขณะที่ร้อยละ 19.7 ไม่รู้สึกอะไร สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อสอบถามถึงบทบาทของรัฐบาลในขณะนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.9 ระบุว่ารัฐบาลเป็นผู้สร้างความขัดแย้งเสียเอง ในขณะที่ร้อยละ 20.1 ระบุว่าสร้างความปรองดอง
 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.2 ไม่เชื่อมั่นว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นไปเพื่อสร้างความปรองดองของประเทศ เพราะคิดว่าเพื่อผลประโยชน์ของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร แต่มีเพียงร้อยละ 12.8 เชื่อมั่นว่าเพื่อสร้างความปรองดอง
 
จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 42.5 เป็นชาย ร้อยละ 57.5 เป็นหญิง ตัวอย่างร้อยละ 4.0 อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 19.3 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 20.2 อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 26.3 อายุระหว่าง 40 - 49 ปี และ ร้อยละ 30.2  อายุ 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 62.7 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ในขณะที่ ร้อยละ 37.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 32.0 ระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25.7 รับจ้างใช้แรงงานทั่วไป/เกษตรกร ร้อยละ 10.8 ระบุเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 13.4 ระบุเป็นพนักงานเอกชน ร้อยละ 8.3 ระบุข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5.8 เป็นแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ และร้อยละ 3.9 ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบ

"ดุสิตโพล"เผยผลสำรวจปชช.“ความหนักใจ”การเมืองไทยในขณะนี้มากสุด 
สถานการณ์ทางการเมือง ณ วันนี้ มีปัญหาต่างๆ เข้ามารุมเร้า ทั้งการชุมนุมประท้วงของผู้ชุมนุมชาวสวนยาง ผู้ชุมนุมเขาพระวิหาร รวมถึงผู้ชุมนุมอันเนื่องมาจากการผ่านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ส่งผลให้อุณหภูมิทางการเมืองของประเทศไทยยิ่งเพิ่มความร้อนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณ สร้างความวิตกกังวลและความหนักใจให้กับประชาชนไทยอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ความหนักใจ” เกี่ยวกับการเมืองไทย  ณ วันนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,229 คน ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556 สรุปผลดังนี้ 

อันดำ 1. เรื่องที่ประชาชน “หนักใจ” เกี่ยวกับ “การเมืองไทย” ณ วันนี้ มากที่สุด อันดับ 1 การชุมนุมประท้วง กรณี กฎหมายนิรโทษกรรม 54.25 % สาเหตุที่หนักใจ  กลายเป็นประเด็นยืดเยื้อที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ก่อให้เกิดสถานการณ์บานปลายและคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้น คนในสังคมเกิดการแตกแยก ออกมาเคลื่อนไหวจำนวนมากกลัวว่าจะเกิดการปะทะกัน ฯลฯ วิธีการแก้ ควรชุมนุมประท้วงอย่างสันติ อยู่ภายใต้กฎหมาย ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยกันด้วยเหตุผล นำอดีตที่ผ่านมาใช้เป็นบทเรียนในการแก้ปัญหา  ฯลฯ
 
อันดับ 2 การทุจริต คอร์รัปชั่น ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด เล่นพรรคเล่นพวก 31.97 % สาเหตุที่หนักใจ  การเมืองไทยยังมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยวข้อง นักการเมืองขาดคุณธรรม จริยธรรม มุ่งแต่กอบโกยผลประโยชน์ เห็นการกระทำผิดเป็นเรื่องธรรมดา รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และไม่เอาจริงเอาจังพอ ฯลฯ วิธีการแก้  ต้องมีการลงโทษอย่างจริงจัง อย่าลูบหน้าปะจมูก ใช้กฎหมายลงโทษที่รุนแรง ไม่ละเว้นผู้กระทำผิด ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและชี้เบาะแสการทุจริต ประชาชนไม่ควรเลือกนักการเมืองที่มีพฤติกรรมหรือประวัติด่างพร้อยมาทำงาน ฯลฯ
 
อันดับ 3 ความขัดแย้งแตกแยก ขาดความสามัคคีของนักการเมือง มุ่งเอาชนะคะคานกัน 13.78 % สาเหตุที่หนักใจ  ทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา ล้าหลัง นักการเมืองต้องการแต่อำนาจ มุ่งเอาชนะ คะคานอย่างเดียว ไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ไม่คำนึงถึงผลเสียหรือภาพลักษณ์ของประเทศชาติ ฯลฯ วิธีการแก้  นักการเมืองควรมีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม  เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นสำคัญ  ลดทิฐิ  ไม่ยึดเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ฯลฯ

 

.........................................................................................................
โฆษณา-ลิงก์ผู้สนับสนุน

.........................................................................................................ผู้ตั้งกระทู้ เอแบคโพล :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-03 18:32:17 IP : 124.120.212.182


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © www.YesSpaThailand.com 2010 All Rights Reserved.

พื้นที่โฆษณา -ลิงก์ผู้สนับสนุน (Advertisement)

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน