ReadyPlanet.com
*YesSpaThailand.com เราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ... ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสปา อโรมาเทอราปี นวดแผนไทย โรงเรียนสปา โรงเรียนนวดแผนโบราณ สมุนไพร วิถีแห่งธรรมชาติบำบัด แพทย์ทางเลือก อายุรเวท ความงาม ผู้หญิง สุขภาพ โยคะ เครื่องดื่มสปาเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สปา แนะนำการลงทุนในธุรกิจสปา สปาแฟรนไชส์-เส้นทางลัดสู่การลงทุน ศูนย์รวมรายชื่อธุรกิจสปา Spa Dicectory ข่าวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ...YesSpaThailand.com *เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ วิธีการนวดฝ่าเท้า วิธีการนวดขา วิธีการนวดใบหน้า คอ แขนและมือ วิธีการนวดในท่านั่ง วิธีการนวดคอ วิธีการไหล่และหลัง วิธีการนวดไทยขั้นพื้นฐาน วิธีนวดหน้า วิธีการนวดไหล่ วิธีการนวดคอ วิธีการนวดขาและนวดเท้า วิธีการนวดเอวและนวดหลัง วิธีการนวดแขนและนวดมือ วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกท่าน เข้าชมเว็บไซต์ครบ *แนะนำโรงเรียน-สอนนวดฟรี-เรียนนวดฟรี:-เรียนนวดแผนไทยฟรี-สอนนวดกดจุดฝ่าเท้าฟรี  สูตรวิธีการทำเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้-สูตรล้างสารพิษ สูตรลดความเครียด สูตรรักษาโรค เสริมภูมิคุ้มกัน สูตรวิธีการทำสมุนไพรสด สำหรับพอกหน้า-พอกตัว ยาแผนโบราณตำรายาสมุนไพรวัดโพธิ์ วิธีการนวดตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ Four Element Massage สมุนไพรแห่งความงาม8,528,148 Visitors *โยคะ (Yoga) คืออะไร ประวัติโยคะ วิธีการฝึกโยคะ สูตรการฝึกโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ คำแนะนำในการฝึกโยคะ ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ การเตรียมตัวฝึกโยคะ (Yoga) อุปกรณ์ของการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ (Asana) คืออะไร?  โยคะร้อน (Bikram Yoga) คืออะไร? โยคะต้านแรงโน้มถ่วง (Antigravity Yoga) คืออะไร?  เทคนิควิธีฝึกการหายใจแบบโยคะ (ปรานายามา) ลมปราณแห่งชีวิต วิธีการฝึกหายใจแบบโยคะ: การหายใจทางจมูกสลับข้าง17,918,499 PageViews *สปาคืออะไร ประเภทของสปา รูปแบบและบริการของสปา องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา สปาไทย-สปาตะวันตก	 สปาหู สปามือ สปาเท้า สปาผม สปาปลาบำบัด อโรมาเทอราปี (สุคนธบำบัด) ประเภทของการนวดกับอโรมาเทอราปี  วิธีการผลิต การสกัด สรรพคุณ น้ำมันหอมระเหย เอสเซ็นเชียล ออยล์ สูตรผสมและคุณประโยชน์สถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563*วิธีการนวดแผนโบราณ ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ ขั้นตอนการนวดฝ่าเท้าและการกดจุดฝ่าเท้า ข้อควรระวัง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติหลังการนวดแผนโบราณ ข้อแตกต่างของการนวดแบบทั่วไปกับการนวดแบบราชสำนัก ความลับของการนวดฝ่าเท้า ประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร วิธีประโยชน์ของการอยู่ไฟ คุณแม่หลังคลอดบุตร


แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 190...คือเครื่องมือ-การขายชาติ !!!!
avatar
นสพ. แนวหน้า


แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 190...
คือเครื่องมือ-การขายชาติ !!!!


บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 190 คือบทบัญญัติว่าด้วยอำนาจในการทำความตกลงกับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือมีผลผูกพันเอกราชอธิปไตย ดินแดน ผลประโยชน์แห่งชาติ หรือในเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขกฎหมายในบ้านเมือง

รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า ถ้ารัฐบาลจะทำในเรื่องเหล่านี้จะต้องเสนอกรอบข้อตกลงให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบก่อนจึงจะไปดำเนินการได้ และเมื่อดำเนินการประการใดแล้วจะต้องมาขออนุมัติต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อรัฐสภาอนุมัติแล้วนั่นแหละ บรรดาข้อตกลงที่รัฐบาลไปตกลงตามกรอบที่ได้รับอนุมัติไว้ในครั้งแรกจึงจะมีผลใช้บังคับ

.........................................................................................................
โฆษณา-ลิงก์ผู้สนับสนุน

.........................................................................................................

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 190 นี้ เป็นหลักการสำคัญของทุกประเทศที่มีรัฐธรรมนูญใช้บังคับ แม้ในประเทศอังกฤษที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรก็ยังต้องปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน และถือว่าเป็นหลักการสำคัญหลักหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าประชาธิปไตยแบบไหนก็ตาม

แม้แต่ประชาธิปไตยแบบคอมมิวนิสต์ เขาก็มีรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติบังคับเช่นนี้

เพราะบทบัญญัติบังคับเช่นนี้ คือการยอมรับในทางจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญนั่นเองว่ายอมรับอำนาจอธิปไตยของปวงชน คือยอมรับว่าอำนาจที่รัฐบาลมีอยู่และใช้อยู่ไม่ใช่ของรัฐบาล แต่เป็นของปวงชน และในเรื่องสำคัญทั้งมวลดังกล่าวนั้น แม้รัฐบาลจะได้รับเลือกตั้งหรือเข้ามามีอำนาจด้วยประการใด ๆ ก็ตาม จะไม่สามารถทำได้โดยลำพังอำนาจของรัฐบาลเอง จะต้องขอรับอำนาจนั้นจากปวงชน คือรัฐสภาเสียก่อน

ประเทศไทยในยุคที่เลวร้ายที่สุดก่อนหน้านี้คือในยุคเผด็จการทุกสมัย แม้กระทั่งในยุคเผด็จการทรราชก็ยังยอมรับหลักการที่ว่านี้ จึงทำให้หลักการที่ว่านี้ได้รับการตราไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวร หรือฉบับชั่วคราว หรือฉบับที่เป็นเพียงธรรมนูญการปกครองก็ตามที

เรียกว่าแม้รัฐบาลอุบาทว์จัญไรไหน ๆ หรือเผด็จการทรราชไหน ๆ ทั้งในประเทศไทยและที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่มีใครที่ไม่ยอมรับนับถือหลักการนี้

เพราะหลักการที่ว่านี้นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพและยอมรับนับถืออำนาจของปวงชนอันเป็นประชาชาติของตน เคารพต่ออำนาจอธิปไตยของปวงชนแล้ว ยังเป็นเกราะแก้วคุ้มกันภัยให้กับรัฐบาลอีกด้วย

เป็นเกราะแก้วคุ้มกันภัยในลักษณะที่เป็นกำลังอำนาจต่อรองให้กับรัฐบาลที่จะสามารถกล่าวอ้างและต่อรองในเชิงที่จะได้เปรียบ เพราะสามารถอ้างกับประเทศคู่เจรจาได้ว่าถ้าไม่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศของตนแล้ว รัฐสภาอาจปฏิเสธข้อตกลงนั้นเสีย กรณีหนึ่ง

อีกกรณีหนึ่ง แม้ยามคับขันเข้าตาจน ถูกข่มเหงกดดันด้วยประการใดๆ ก็ตาม ที่จะทำให้การเจรจานั้นเสียเปรียบ ก็ใช้เป็นเกราะแก้วคุ้มกันตัวปกป้องคุ้มครองให้รอดปลอดภัยได้ด้วยการอ้างว่า ถ้าข้อตกลงทำให้เกิดความเสียเปรียบ ก็จะไม่เกิดผลอะไร เพราะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาก็จะถูกรัฐสภาปฏิเสธ ทำให้ข้อตกลงไม่มีผล

ด้วยอำนาจทั้งสองกรณีนี้ที่มีฐานะดุจเกราะแก้วอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องคุ้มครองรัฐบาลไม่ให้เสียเปรียบหรือเพลี่ยงพล้ำในการเจรจา จึงเป็นคุณูปการให้กับรัฐบาลที่โง่บัดซบที่สุดหรือเหลวไหลที่สุดรักษาตัวให้รอดปลอดภัยได้

เพราะแม้เมื่อผิดพลาดพลั้งเผลอหรือจำยอมด้วยประการใด ๆ ก็สามารถอาศัยรัฐสภาปฏิเสธการเจรจานั้นเสียได้โดยที่รัฐบาลไม่ต้องรับผิดชอบต่อคู่เจรจา

เพราะเหตุนี้หลักการดังกล่าวจึงเป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติกันทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติในประเทศไทยนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญใช้บังคับเป็นต้นมา

มาบัดนี้นักการเมืองกำลังเคลื่อนไหวเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยยกเลิกมาตรา 190 หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะตกลงเจรจากับต่างประเทศอย่างไรก็ได้ ไม่ต้องขอความเห็นชอบ ไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐสภาอีกต่อไป

รัฐบาลที่ขายชาติ ย่อมคิดอ่านและกระทำการเหมือนกัน แม้ว่าต่อภายนอกจะทำทีเป็นคัดค้านหรือต่อต้านประการใด ๆ ก็เป็นแค่มายาภาพหลอกลวงประชาชนเท่านั้น เพราะต่างคนก็ต่างทำมาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ

วันนี้ก็กำลังมีการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะปล้นชิงเอาอำนาจดังกล่าวไปเป็นของรัฐบาลเพื่อการขายชาติ ขายแผ่นดิน ขายผลประโยชน์แห่งชาติ โดยไม่ต้องบอกกล่าวกับประชาชน และไม่ต้องขออนุมัติรัฐสภาอีกต่อไป

มันน่าเจ็บใจหนักตรงที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ถืออำนาจนี้แทนปวงชนตระบัดสัตย์ทรยศประเทศชาติและประชาชน แทนที่จะหวงแหนรักษาอำนาจนี้ไว้ กลับสุมหัวกันเพื่อจะถ่ายโอนอำนาจนี้ไปให้กับรัฐบาล

นี่คือการสุมหัวกันปล้นชาติและขายชาติครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และจะประเดิมด้วยการขายผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่ 19 ล้านไร่ ตาม MOU 2543 ซึ่งสุมหัวทำกันมานานหลายปีแล้วนั่นแหละ!

ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงจำเป็นต้องถ่วงอำนาจอธิปไตยคืนจากนักขายชาติทั้งหลาย เอาประเทศไทยของเราคืนมาให้จงได้!


นสพ. แนวหน้า

 

.........................................................................................................
โฆษณา-ลิงก์ผู้สนับสนุน

.........................................................................................................ผู้ตั้งกระทู้ นสพ. แนวหน้า (yesspathailand-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-08 12:04:13 IP : 110.169.216.132


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © www.YesSpaThailand.com 2010 All Rights Reserved.

พื้นที่โฆษณา -ลิงก์ผู้สนับสนุน (Advertisement)

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน