ReadyPlanet.com
*YesSpaThailand.com เราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ... ศูนย์รวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสปา อโรมาเทอราปี นวดแผนไทย โรงเรียนสปา โรงเรียนนวดแผนโบราณ สมุนไพร วิถีแห่งธรรมชาติบำบัด แพทย์ทางเลือก อายุรเวท ความงาม ผู้หญิง สุขภาพ โยคะ เครื่องดื่มสปาเพื่อสุขภาพ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์สปา แนะนำการลงทุนในธุรกิจสปา สปาแฟรนไชส์-เส้นทางลัดสู่การลงทุน ศูนย์รวมรายชื่อธุรกิจสปา Spa Dicectory ข่าวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน โปรโมชั่น ส่วนลดพิเศษ...YesSpaThailand.com *เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ วิธีการนวดฝ่าเท้า วิธีการนวดขา วิธีการนวดใบหน้า คอ แขนและมือ วิธีการนวดในท่านั่ง วิธีการนวดคอ วิธีการไหล่และหลัง วิธีการนวดไทยขั้นพื้นฐาน วิธีนวดหน้า วิธีการนวดไหล่ วิธีการนวดคอ วิธีการนวดขาและนวดเท้า วิธีการนวดเอวและนวดหลัง วิธีการนวดแขนและนวดมือ วิธีการนวดกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้น ขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทุกท่าน เข้าชมเว็บไซต์ครบ *แนะนำโรงเรียน-สอนนวดฟรี-เรียนนวดฟรี:-เรียนนวดแผนไทยฟรี-สอนนวดกดจุดฝ่าเท้าฟรี  สูตรวิธีการทำเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้-สูตรล้างสารพิษ สูตรลดความเครียด สูตรรักษาโรค เสริมภูมิคุ้มกัน สูตรวิธีการทำสมุนไพรสด สำหรับพอกหน้า-พอกตัว ยาแผนโบราณตำรายาสมุนไพรวัดโพธิ์ วิธีการนวดตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ Four Element Massage สมุนไพรแห่งความงาม8,528,148 Visitors *โยคะ (Yoga) คืออะไร ประวัติโยคะ วิธีการฝึกโยคะ สูตรการฝึกโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ คำแนะนำในการฝึกโยคะ ข้อควรระวังในการฝึกโยคะ การเตรียมตัวฝึกโยคะ (Yoga) อุปกรณ์ของการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ (Asana) คืออะไร?  โยคะร้อน (Bikram Yoga) คืออะไร? โยคะต้านแรงโน้มถ่วง (Antigravity Yoga) คืออะไร?  เทคนิควิธีฝึกการหายใจแบบโยคะ (ปรานายามา) ลมปราณแห่งชีวิต วิธีการฝึกหายใจแบบโยคะ: การหายใจทางจมูกสลับข้าง17,918,499 PageViews *สปาคืออะไร ประเภทของสปา รูปแบบและบริการของสปา องค์ประกอบของสปาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสปา สปาไทย-สปาตะวันตก	 สปาหู สปามือ สปาเท้า สปาผม สปาปลาบำบัด อโรมาเทอราปี (สุคนธบำบัด) ประเภทของการนวดกับอโรมาเทอราปี  วิธีการผลิต การสกัด สรรพคุณ น้ำมันหอมระเหย เอสเซ็นเชียล ออยล์ สูตรผสมและคุณประโยชน์สถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563*วิธีการนวดแผนโบราณ ประโยชน์ของการนวดแผนโบราณ ขั้นตอนการนวดฝ่าเท้าและการกดจุดฝ่าเท้า ข้อควรระวัง ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติหลังการนวดแผนโบราณ ข้อแตกต่างของการนวดแบบทั่วไปกับการนวดแบบราชสำนัก ความลับของการนวดฝ่าเท้า ประโยชน์ของลูกประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร วิธีประโยชน์ของการอยู่ไฟ คุณแม่หลังคลอดบุตร


หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในการทำงาน
avatar
VICKK TRAINING


หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรในการทำงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2558

ทักษะการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวใจ นักขายมืออาชีพ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด "หรือ" แอมบาสเดอร์ (BTS นานา )

หัวข้อการอบรมโดยสังเขป

1. หลุมพลางของนักขายมือทอง
• ความเข้าใจที่ผิดๆด้านการขาย
• การทำการบ้านที่ดี หัวใจความสำเร็จ
2. ทักษะนำเสนอขาย การเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจ
• การเตรียมตัวสำหรับการนำเสนองานขาย
• การสร้างความประทับใจ, การอ่านลูกค้า , การเจรจาต่อรอง
3. ศาสตร์สมัยใหม่สำหรับการขาย
• สัจธรรม 12 ข้อสำหรับการขาย
• การจัดการกับคำปฎิเสธ ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการฟัง
4. เครื่องมือสำหรับนักขายมืออาชีพ
• Sales Insight การมองทะลุระบบการขาย
• Sales and Account Management การขายกับการบริหารลูกค้า
• การใช้เครื่องมือทางการตลาดและเทคโนโลยี

.........................................................................................................
โฆษณา-ลิงก์ผู้สนับสนุน

.........................................................................................................
โฆษณา-ลิงก์ผู้สนับสนุน

.........................................................................................................

Custom Search

 

 

การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)เทคนิคการนำผลสำรวจไปใช้และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด "หรือ" แอมบาสเดอร์ (BTS นานา )

หัวข้อการอบรมโดยสังเขป

 

1. ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญ
2. วัฒนธรรมองค์กรกับการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
3. องค์ประกอบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Employee Engagement
4. การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เทคนิคการนำไปใช้ และการติดตามผล
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างและพัฒนา Employee Engagement ในประเทศไทย
6. กลยุทธ์การสร้างและพัฒนา Employee Engagement
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา Employee Engagement

 

ทักษะ ศิลปะ และมารยาทการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด "หรือ" แอมบาสเดอร์ (BTS นานา )

หัวข้อการอบรมโดยสังเขป

1. ความสำคัญการใช้โทรศัพท์ ส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ
2. ความคาดหวังของลูกค้า
3. มารยาท และพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง
4. มาตรฐานการใช้โทรศัพท์สู่ความประทับใจ
5. ทักษะและศิลปะ การพูด การใช้น้ำเสียง และจังหวะเวลา
6. “ทักษะการฟัง” อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง
7. เทคนิคการจัดการ กับภาวะความกดดัน / ความเครียด
8. ตัวอย่างคำพูดที่ใช้ในกรณีต่างๆ
10. สรุปแนวปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การสร้างแนวคิดในการทำงานเชิงบวก / เพิ่มศักยภาพการทำงาน (เป็นพนักงานที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด "หรือ" แอมบาสเดอร์ (BTS นานา )

หัวข้อการอบรมโดยสังเขป

1. ทำไมองค์กรจะต้องมีพนักงานที่ดี (ความสำคัญของบุคลากร)
2. พนักงานที่ดีคืออะไร? มีลักษณะอย่างไร
3. เทคนิควิธีเสริมสร้างพลังและสร้างทัศนคติที่ดี
4. วิธีใช้ความคิดเชิงบวกทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
5. ทำอย่างไรให้ทำงานอย่างมีความสุขและสัมฤทธิ์ผล
6. ทำไมต้องวางแผน? (สร้างฝัน) , เทคนิควิธีการวางแผน (สู่ฝั่งฝัน)
7. ยุทธวิธีปฏิบัติการตามแผน (ถึงฝั่งฝันทั้งพนักงานและองค์กร)

 

สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด "หรือ" แอมบาสเดอร์ (BTS นานา )

หัวข้อการอบรมโดยสังเขป

1. อุ่นเครื่อง...สื่อสารภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์
- การสื่อสารภาษาอังกฤษส่งผลต่อตนเองและธุรกิจ
- วัฒนธรรม มารยาท พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง
2. หลักการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ให้สัมฤทธิ์ผล
- ความเข้าใจผิดเรื่อง “สำเนียง” เรื่องเล็กที่ทำให้เสียเรื่องใหญ่
- การออกเสียงในภาษาอังกฤษเฉพาะตัวที่มีปัญหา
- ความแตกต่างการใช้ในทางธุรกิจและชีวิตประจำวัน
- ข้อควรระวังในการสื่อสาร
- ตัวอย่างการสื่อสารในกรณีต่างๆ
3. เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
- สื่อสารให้ตรงจุด กระชับ สุภาพ , เทคนิคการสรุปทุกจุดที่สำคัญ
- ประโยค , วลี ที่นิยมใช้ ที่ควรจดจำเสมือนมืออาชีพ
4. Effective English Telephone Communication Workshop

 

VICKK TRAINING Tel. 02-7895644 E-Mail: training@uptosuccess.net

 

 

 

 



ผู้ตั้งกระทู้ VICKK TRAINING (training-at-uptosuccess-dot-net) :: วันที่ลงประกาศ 2015-01-31 00:45:10 IP : 14.207.172.73


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © www.YesSpaThailand.com 2010 All Rights Reserved.

พื้นที่โฆษณา -ลิงก์ผู้สนับสนุน (Advertisement)

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน